Kontakta Östhammars Schakt AB om entreprenadtjänster

Östhammars Schakt AB har kabelschakter och linjearbeten som specialitet men erbjuder även snöröjning, försäljning av matjord och andra typer av entreprenadtjänster.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Adress:
Östhammars Schakt AB
Ed 125
742 92 Östhammar

E-post: info@osthammarsschakt.se

Kontaktpersoner
Lennart Williamsson
Mobil: 070-266 44 41
E-post: lennart@osthammarsschakt.se

Christina Williamsson Liw
Mobil: 070-665 43 50
E-post: christina@osthammarsschakt.se