Gräv- och schaktarbeten

Linjearbeten/kabelschakter

En stor del av vår verksamhet utgörs av linje- och schaktarbeten åt stora elföretag och elbolag. Vi har behörigheterna EBR och ESA.

 

Övrigt gräv-/schaktarbete

Vi utför också andra gräv-/schaktarbeten åt både privatpersoner och företag som till exempel schaktning för husgrunder, VA-arbeten, enskilda avloppsanläggningar, skogsbilvägar, samt övriga schaktarbeten.

Försäljning av jord

Vi säljer matjord och fyllnadsmassor och ordnar även med leverans för de kunder som så önskar.

 

Snöröjning

Vi snöröjer åt Östhammars kommun och privata vägföreningar.

Kontakta oss gärna om Ni vill ha referenser!